Pages - Dzielenie komórek tabeli

background image

Dzielenie komórek tabeli

Podział komórki dzieli ją na dwie równe części w poziomie (wiersze) lub w pionie
(kolumny). Obydwie nowe komórki posiadają ten sam kolor tła lub obrazek tła.
Tekst, który znajdował się oryginalnie w dzielonej komórce, zostaje umieszczony
odpowiednio w górnej lub lewej komórce.

Jak podzielić komórki w poziomie lub w pionie?

1

Zaznacz komórkę lub komórki tabeli. Jeżeli chcesz podzielić cały wiersz lub całą

kolumnę, zaznacz wszystkie komórki wiersza lub kolumny.

2

Jeżeli chcesz podzielić komórkę na wiersze, wybierz Format > Tabela > „Podziel na

wiersze”. Jeżeli chcesz podzielić komórkę na kolumny, wybierz Format > Tabela >
„Podziel na kolumny”.
Możesz także wybrać „Podziel na wiersze” lub „Podziel na kolumny” z menu „Edytuj
wiersze i kolumny”, znajdującego się w oknie Inspektora tabel.

3

Jeżeli chcesz utworzyć kolejne, mniejsze komórki, powtórz kroki 1 i 2.

Podzielone komórki można z powrotem ze sobą połączyć, zobacz „Łączenie komórek
tabeli ze sobą“ na stronie 212.