Pages - Definiowanie części dziesiętnej we własnym formacie liczbowym

background image

Definiowanie części dziesiętnej we własnym formacie liczbowym

Element „Liczby dziesiętne” pozwala dostosować wygląd liczb dziesiętnych w komórce
tabeli. Liczby dziesiętne to cyfry widoczne po prawej stronie separatora dziesiętnego.

Gdy dodasz do własnego formatu liczbowego element „Dziesiętne”, możesz ustalić
atrybuty wyświetlania liczby, zaznaczając ten element, klikając w jego trójkąt
rozwijania i używając opcji z rozwiniętego wówczas menu.

Zobacz „Utworzenie własnego formatu liczbowego“ na stronie 222, aby dowiedzieć się,
jak dodać element „Liczby dziesiętne”.

Oto sposoby korzystania z menu kontekstowego elementu „Liczby dziesiętne”:
Jeżeli chcesz, aby cyfry dziesiętne wyświetlane były jako liczby, wybierz „Dziesiętne”.

m

background image

Jeżeli chcesz, aby nieużywane miejsca dziesiętne były zastępowane innymi znakami
(gdy ich liczba jest mniejsza niż podana), wybierz „Pokaż końcowe zera” lub „Użyj
odstępów zamiast końcowych zer”. Następnie zwiększ lub zmniejsz liczbę zer lub
myślników widocznych w polu formatu: wybierz „Dodaj cyfrę”, „Usuń cyfrę” lub „Liczba
cyfr” z menu rozwijanego lub użyj klawiszy ze strzałkami w górę i w dół, aby ustalić
liczbę cyfr.
Gdy w komórce wprowadzonych zostanie więcej miejsc dziesiętnych niż podane,
liczba zostanie zaokrąglona.
Jeżeli chcesz, aby cyfry dziesiętne wyświetlane były jako ułamki, wybierz „Ułamki”.

m

Jeżeli chcesz ustalić jednostkę ułamków (np. „Czwarte części”), kliknij w trójkątną ikonę
tego elementu i wybierz pozycję z rozwiniętego w ten sposób menu.
Jeżeli nie chcesz, aby w komórce tabeli wyświetlane były miejsca dziesiętne, nie

m

dodawaj elementu „Dziesiętne” do pola formatu.
Gdy wartość dziesiętna zostanie wprowadzona do komórki, będzie ona wyświetlona w
postaci zaokrąglonej do najbliższej liczby całkowitej.

Wybór

Liczba

Sposób wyświetlenia

„Pokazuj zera dla nieużywanych
cyfr”, po czym ustaw „Liczba cyfr”
na 6

100,975

100,975000

„Ułamek”, po czym wybierz „Do
dwóch cyfr (23/24)”

100,975

100 39/40
Gdy dodasz element „Odstęp”
między elementami „Liczby
całkowite” i „Dziesiętne”,
pomiędzy liczbą całkowitą a
ułamkiem widoczny będzie znak
odstępu.

„Ułamek”, po czym wybierz
„Czwarte części”

100,16

100 1/4