Pages - Wyświetlanie wartości nie mieszczącej się w komórce

background image

Wyświetlanie wartości nie mieszczącej się w komórce

Jeżeli komórka jest za mała, aby pomieścić całą jej zawartość, w prawym dolnym jej
rogu pojawi się symbol przepełnienia, czyli mały znak plus.

Znacznik przepełnienia pojawia
się, gdy w tabeli znajduje się
więcej informacji, niż widać.

Można powiększyć komórkę, aby zmieściła się w niej jej zawartość lub dopuścić, aby
zawartość ta została nałożona na sąsiednie komórki.

W celu uniknięcia obcinania i nakładania zawartości, można włączyć automatyczne
dopasowywanie komórek tabeli do zawartości. W tym celu należy zaznaczyć pole
wyboru „Automat. dopasowuj wymiary do zawartości”, dostępne w panelu „Tabela”
w oknie Inspektora tabel.

Oto sposoby posługiwania się zawartością nie mieszczącą się w komórce:
Jeżeli chcesz, aby zawartość nałożona została na sąsiednie komórki, wyłącz opcję

m

„Zawijaj tekst w komórce” (w panelu „Format” w oknie Inspektora tabel). Wyłącz
również opcję automatycznej zmiany rozmiaru w celu dopasowania do zawartości,
znajdującą się w panelu „Tabela”.
Jeżeli sąsiednie komórki są puste, pojawi się w nich zawartość nie mieszcząca się we
właściwej komórce. Jeżeli sąsiednie komórki zawierają jakieś dane, nie mieszcząca
się zawartość nie zostanie w nich wyświetlona i nadal widoczny będzie symbol
przepełnienia komórki.
Jeżeli chcesz, aby zawartość komórki była zawijana, zaznacz opcję „Zawijaj tekst
w komórce”, dostępną w panelu „Format” w oknie Inspektora tabel.
Jeżeli chcesz zmienić szerokość kolumny, tak aby zmieściła się cała wartość komórki,

m

kliknij w jej prawą ramkę i przeciągnij ją w prawo. Możesz także użyć narzędzi
szerokości kolumny, dostępnych w panelu „Tabela” w oknie Inspektora tabel.
Jeżeli chcesz zmienić wysokość wiersza, tak aby zmieściła się cała wartość komórki,

m

kliknij w jego dolną ramkę i przeciągnij ją w dół. Możesz także użyć narzędzi wysokości
wiersza, dostępnych w oknie Inspektora tabel.