Pages - Zoomnivåer

background image

Zoomnivåer

Du kan förstora (zooma in) eller förminska (zooma ut) ett dokument. Det kan ofta vara
praktiskt att förminska ett dokument så att flera sidor visas på en gång.

Så här zoomar du in och ut i ett dokument:
Välj Innehåll > Zoom > Zooma in eller Innehåll > Zoom > Zooma ut.

m

Du återgår till dokumentets verkliga storlek genom att välja Innehåll > Zoom > Verklig
storlek.
Välj en förstoringsnivå från popupmenyn Visa längst ner i fönstret.

m

18

Kapitel 1

Verktyg och tekniker i Pages

background image

Kapitel 1

Verktyg och tekniker i Pages

19

Du kan också visa programfönstret i helskärmsläge så att du kan arbeta utan att bli
distraherad av saker som händer i bakgrunden. Läs ”Visa och redigera dokument i
helskärmsläge” för mer information.

Om du vill använda en viss zoomnivå varje gång du öppnar ett dokument väljer
du Pages > Inställningar, klickar på Linjaler och väljer sedan en zoomnivå från
popupmenyn Förvald zoom.