Pages - Varningsfönstret

background image

Varningsfönstret

När du importerar ett dokument till ett Pages-dokument kanske en del element inte
förs över på korrekt sätt. I varningsfönstret visas eventuella problem som har uppstått.
Du kan också få varningar vid andra tillfällen, som när du sparar ett dokument i en
tidigare version av programmet.

Om det uppstår problem i Pages visas ett meddelande med varningar. Om du väljer att
inte granska dem kan du när som helst visa fönstret Dokumentvarningar genom att
välja Innehåll > Visa dokumentvarningar.

Om en varning om saknat typsnitt visas kan du välja vilket typsnitt som ska ersätta det
saknade typsnittet genom att markera varningen och klicka på Ersätt typsnitt.

Du kan kopiera en eller flera varningar genom att markera dem i fönstret
Dokumentvarningar och välja Redigera > Kopiera. Du kan sedan klistra in den
kopierade texten i ett e-postmeddelande, en textfil eller något annat dokument.

32

Kapitel 1

Verktyg och tekniker i Pages

background image

33

Skapa, öppna, importera, lösenordsskydda och spara Pages-

dokument. Läs om hur du redigerar Pages-dokument i

helskärmsläge.

Skapa ett nytt dokument

När du vill skapa ett nytt Pages-dokument väljer du den mall för ordbehandling eller
sidlayout som har lämplig formatering och layout.

Så här skapar du ett nytt Pages-dokument:

1

Öppna Pages genom att klicka på programmets symbol i Dock eller dubbelklicka på

programmets symbol i Finder.

2

Välj en mallkategori i vänstra kolumnen i fönstret Mallväljare så visas relaterade

mallar för ordbehandling och sidlayout. Välj sedan den mall som passar bäst för det
dokument du vill skapa.

2