Pages - Formatera elementen i en dataserie i ett diagram

background image

Formatera elementen i en dataserie i ett diagram

Du kan använda en mängd olika visuella effekter till att förbättra utseendet
på dataserieelement som staplar (i liggande och stående stapeldiagram),
datapunktformer (i linje- och punktdiagram) och ytformer.

Tårtbitarna i ett cirkeldiagram representerar även de en dataserie men de har speciella
formateringsalternativ. Läs ”Anpassa utseendet på cirkeldiagram” på sidan 246” för mer
information.

För liggande och stående stapeldiagram och ytdiagram kan du ändra utseendet och
stilen på dataseriernas former och symboler genom att välja alternativ på panelen
Serier i diagramgranskaren. Om du vill veta mer om granskningsfönstret läser du
”Granskningsfönstret” på sidan 24”.

Många av formateringsalternativen för serier finns också tillgängliga via formatfältet.
När du markerar ett serieelement i ett diagram ändras objekten i formatfältet så att
lämpliga alternativ för formatering av diagramelementet visas. Om du vill veta mer om
formatfältet läser du ”Formatfältet” på sidan 23.

Om du vill ändra serieelement markerar du först ett element i den serie du vill ändra.
Du gör de flesta ändringar med reglagen på panelen Serier i diagramgranskaren.

Så här fyller du markerade serieelement med speciellt designade färger och
texturer:

1

Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för diagramgranskaren och

sedan på Diagramfärger.

2

Välj en fyllningstyp (t.ex. 3D-texturfyllning) från den första popupmenyn.

242

Kapitel 10

Skapa diagram med data

background image

Kapitel 10

Skapa diagram med data

243

3

Välj en fyllningssamling (t.ex. Marmor eller Trä) från den andra popupmenyn.

4

Gör något av följande:

Om du vill fylla alla element i alla dataserier klickar du på Använd alla. Den första

Â

fyllningen används på element i den första serien, den andra fyllningen på element i
den andra serien, osv.
Om du vill fylla element i en enskild dataserie drar du fyllningen till ett element

Â

(liggande eller stående stapel, osv.) i serien.

Lägg märke till att de här fyllningarna inte går att använda för linje- och punktdiagram.
Om du vill veta hur du formaterar serieelement i de diagramtyperna läser du
”Anpassa datapunktsymboler och linjer i linjediagram” på sidan 251” och ”Använda
punktdiagram” på sidan 253”.

Så här justerar du opacitet, strecken, skugga eller fyllningen för markerade
serieelement:
Markera elementet du vill ändra, klicka på knappen för grafikgranskaren och gör sedan

m

ändringarna.
När du ändrar ogenomskinligheten och fyllningen ska du tänka på att om
du drar reglaget för ogenomskinlighet längst ner i grafikgranskaren ändras
ogenomskinligheten för hela diagrammet. Om du bara vill ändra opaciteten för
en viss serie markerar du den och justerar sedan opaciteten för färgfyllningen,
övertoningsfyllning eller den tonade bildfyllningen tills du är nöjd. Läs ”Justera
opaciteten” på sidan 176” och ”Fylla ett objekt med en enhetlig färg” på sidan 177” för
mer information.
Om du vill veta hur du använder egna bilder som fyllning läser du ”Fylla ett objekt
med en bild” på sidan 179”.
Om du vill veta hur du ändrar utseendet på linjen runt ett element läser du ”Ändra
stilen på ramar” på sidan 172.
Om du vill veta hur du ändrar skuggor läser du ”Lägga till skuggor” på sidan 174.

Så här visar och formaterar du datapunktsetiketter för en markerad serie:
Klicka på Serier i diagramgranskaren och välj sedan Värdeetiketter. Gör sedan något av

m

följande:

Du väljer en etikettplacering genom att välja en etikettplacering från

Â

placeringsknapparna (t.ex. mitten eller under till höger).
Du anger ett visningsformat för datavärdena genom att välja ett alternativ från

Â

popupmenyn Format. Välj Anpassat om du vill använda ett anpassat sifferformat
du ställt in tidigare, eller om du vill skapa ett nytt. Se ”Skapa ett anpassat numeriskt
format” på sidan 215 för mer information.
Du anger om negativa tal ska visas med ett minustecken eller inom parentes genom

Â

att välja (–100) från den närliggande popupmenyn.
Du anger antalet decimaler som visas genom att ange en siffra i fältet Decimaler.

Â

background image

Om du vill veta hur du ändrar textattributen för datapunktetiketterna läser du

Â

”Formatera textens storlek och utseende” på sidan 84.

Om du vill ändra färgen och texturen för serieelement eller formatera
datapunktsymboler och värdeetiketter använder du panelen Serier i
diagramgranskaren. Se ”Formatera elementen i en dataserie i ett diagram” på
sidan 242”.

Om du vill veta mer om formateringsalternativ som är unika för en viss diagramtyp
läser du ”Formatera specifika diagramtyper” på sidan 246”.