Pages - Visa felstaplar i diagram

background image

Visa felstaplar i diagram

Du kan visa felstaplar runt datapunkter i alla 2D-diagramtyper med undantag för
cirkeldiagram. Välj mellan olika linjeslut och färger i grafikgranskaren.

Så här visar du felstaplar för datapunkterna i en markerad serie:

1

Klicka på Serier i diagramgranskaren och sedan på Avancerat längst ner i

granskningsfönstret. Klicka sedan på Felstaplar.
För punktdiagram kan du använda felstaplar för båda dataserierna. Du ställer in dem
separat genom att följa anvisningarna för båda axlarna.

2

Välj hur du vill att felstaplarna ska visas från popupmenyn:

Positiva och negativa: Visar fullständiga felstaplar, både ovanför och under varje
datapunkt.
Endast positiva: Visar endast den del av felstapeln som ligger ovanför datapunkten.
Endast negativa: Visar endast den del av felstapeln som ligger under datapunkten.

3

Från den andra popupmenyn väljer du vilken typ av felstapel du vill visa:

Fast värde: Visar en felstapel med samma absolutvärde för alla datapunkter. Ange ett
värde i det intilliggande fältet.
Procent: Visar felstaplar med ett fast procentvärde för varje datapunktvärde. Ange ett
procentvärde i fältet bredvid.
Standardavvikelse: Visar felstaplar baserade på standardavvikelsen i
datauppsättningen. Ange ett värde för standardavvikelse i fältet bredvid.
Standardfel: Visar standardfelstaplar.
Anpassat: Låter dig ställa in felstaplar baserade på villkor du anger. I fältet Positivt
anger du hur högt upp över datapunkterna du vill att felstaplarna ska sträcka sig, i
fältet Negativ anger du hur långt ner under datapunkterna du vill att felstaplarna ska
sträcka sig.

244

Kapitel 10

Skapa diagram med data

background image

Kapitel 10

Skapa diagram med data

245