Pages - Visa datapunktsymboler i ytdiagram

background image

Visa datapunktsymboler i ytdiagram

I ytdiagram kan du lägga till symboler (cirklar, trianglar, fyrkanter och romber) som
representerar datapunkter.

Så här visar du datapunktsymboler:

1

Markera en dataserie (ytform), klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen

för tabellgranskaren och sedan på Serier.

2

Välj en symbol från popupmenyn Datasymbol.

3

Justera storleken på datapunktsymbolen genom att ange ett värde eller använda

stegreglaget i fältet bredvid.

Om du vill veta hur du formaterar andra alternativ läser du ”Formatera diagram” på
sidan 236.

252

Kapitel 10

Skapa diagram med data

background image

Kapitel 10

Skapa diagram med data

253