Pages - Uppdatera ett diagram som kopierats från ett Numbers-dokument

background image

Uppdatera ett diagram som kopierats från ett Numbers-dokument

Om du har skapat ett diagram i Numbers kan du kopiera och klistra in det i ett Pages-
dokument. När diagrammet har klistrats in i Pages fortsätter det att vara kopplat till de
datatabeller det refererar till i Numbers. Om du vill ändra data i diagrammet öppnar
du det ursprungliga Numbers-dokumentet och redigerar informationen där, sparar
Numbers-dokumentet och uppdaterar sedan diagrammet i Pages.

Så här uppdaterar du ett diagram efter det att du uppdaterat den Numbers-tabell
det är kopplat till:
Markera diagrammet på sidan och klicka på knappen Uppdatera som då visas.

m

Obs! Du måste spara Numbers-dokumentet innan du kopierar och klistrar in
diagrammet i ett Pages-dokument och efter det att du har redigerat de Numbers-
datatabeller som diagrammet är länkat till.

Så här tar du bort länken mellan ett diagram och diagrammets Numbers-tabell:
Markera diagrammet på sidan och klicka på Ta bort länk.

m

När du har tagit bort länken beter sig diagrammet som ett diagram skapat i Pages och
du måste uppdatera det med diagramdataredigeraren

Om du klickar på källänken bredvid knappen Uppdatera öppnas Numbers-dokumentet
som diagrammet är länkat till. (Om källänken inte visas gör du panelen med knappen
Uppdatera större genom att dra panelmarkören utåt.)