Pages - Vad är datalänkfält?

background image

Numbers

background image

Kapitel 11

Anpassa dokument med information från Adressbok och Numbers

257

När du vill anpassa ett dokument för flera mottagare anger du en Adressbok-grupp
eller flera enskilda kort, eller väljer en tabell i ett Numbers-dokument. Pages skapar
en separat version av innehållet för varje Adressbok-kontakt eller Numbers-post.
I varje version av dokumentet används samma avsändardata men datalänkfälten
anpassas. De anpassade dokumenten kan skrivas ut eller sparas i ett nytt dokument
med ett avsnitt för varje kontakt.

Om du vill veta mer om

Gå till

Lägga till en avsändarlänk eller datalänk i ett
dokument

”Datalänkning från Adressbok eller ett Numbers-
dokument” på sidan 257

Ändra eller skapa nya datalänkfält

”Definiera egna datalänkfält” på sidan 259

Välj bland fler än 50 datalänkfält som du kan
lägga till i ett dokument

”Datalänkfältsnamn” på sidan 260