Pages - Använda kontaktinformation som inte finns i adressboken eller på ett vCard-kort

background image

Använda kontaktinformation som inte finns i adressboken eller på ett

vCard-kort

Du kan använda kontaktinformation som inte finns i Adressbok eller på ett vCard-kort i
avsändar- och datalänkfält.

Så här infogar information i datalänkfält:

1

Klicka på ett datalänkfält och skriv den information du vill använda. Datalänkfältet

ersätts med den text du skriver.

2

Upprepa vid behov steg 1.

3

Om du vill behålla en version av dokumentet med alla de datalänkfält du har tagit bort

väljer du Arkiv > Spara som så sparas det ändrade dokumentet som en ny fil.
Om du inte vill spara ändringarna väljer du bara Redigera > Ångra tangenttryckning så
återställs de ursprungliga datalänkfälten.