Pages - Skriva ut kommentarer

background image

Skriva ut kommentarer

När ett Pages-dokument innehåller kommentarer som du eller någon annan har lagt
till kan du skriva ut dokumentet med kommentarerna.

Läs ”Använda kommentarer” på sidan 78 om du vill veta mer om kommentarer.

Så här skriver du ut kommentarer:
Visa kommentarerna genom att klicka på Vy i verktygsfältet och välja Visa

m

kommentarer och sedan skriva ut dokumentet.
Om du spårar ändringar i dokumentet klickar du på Vy i verktygsfältet och väljer ”Visa
kommentar- och ändringspanel".
Utskrivna sidor justeras så att visade kommentarer och ändringsinformation får plats.