Pages - Definiera förvalda attribut för importerade bilder

background image

Definiera förvalda attribut för importerade bilder

Du kan ställa in förvalda skuggor, ogenomskinlighet och ramfärg (streck) för
importerad grafik.

Så här ställer du in förvalda bildattribut:

1

Placera en bild på sidan.

Se ”Arbeta med bilder” på sidan 143.

2

Markera bilden och ställ sedan in attributen.

Läs ”Lägga till skuggor” på sidan 174 om du vill veta hur du lägger till en skugga.
Läs ”Justera opaciteten” på sidan 176 om du vill veta hur du justerar genomskinlighet.
Läs ”Ändra stilen på ramar” på sidan 172 om du vill veta mer om ramar runt
importerade bilder.
Läs ”Lägga till en spegling” på sidan 175 om du vill veta hur du lägger till spegling för
importerade bilder.
Läs ”Rama in objekt” på sidan 173 om du vill veta hur du lägger till grafiska ramar runt
importerade bilder.

3

Ställ in radbrytning av text runt bilden.

Läs ”Radbryta text runt ett inbäddat eller flytande objekt” på sidan 117 för mer
information.

4

Välj Format > Avancerat > Definiera förvald bildstil.

5

Radera bilden från sidan.