Pages - Definiera förvalda attribut för tabeller

background image

Definiera förvalda attribut för tabeller

Du kan ställa in attribut som antalet rader och kolumner, linjestilar och linjefärger,
textstilar och skuggor för den förvalda tabellen.

En tabell består av distinkta formateringsområden som en rubrikrad, rubrikkolumn,
inre och yttre ramar. När du ställer in förvalda tabellattribut måste du använda varje
attribut på ett helt formateringsområde. Om du t.ex. ändrar formateringen för en cell
i en rubrikrad sparas inte ändringen som en del av den förvalda tabellstilen. Du måste
ändra formateringen för alla cellerna i rubrikraden.

Så här ställer du in förvalda tabellattribut:

1

Placera en tabell på sidan.

Läs ”Lägga till en tabell” på sidan 182 om du vill veta hur.

background image

2

Markera tabellen och ställ sedan in attributen.

Läs ”Ändra storlek på en tabell” på sidan 185 om du vill ändra tabellens mått.
Läs ”Arbeta med rader och kolumner i tabeller” på sidan 191 om du vill veta hur du
lägger till och tar bort kolumner och rader och skapar rubrikrader och rubrikkolumner.
Läs ”Placera innehåll i tabellceller” på sidan 198 om du vill veta hur du delar och slår
samman tabellceller, ändrar storlek på dem och formaterar deras ramar.
Läs ”Arbeta med tal i tabellceller” på sidan 200 om du vill veta mer om
formateringsalternativ för celler som innehåller siffror.
Läs ”Lägga till bilder eller färger i tabellceller” på sidan 205 om du vill lägga till grafik i
tabellen.

3

Ställ in radbrytning av text runt tabellen.

Läs ”Radbryta text runt ett inbäddat eller flytande objekt” på sidan 117 för mer
information.

4

Välj Format > Avancerat > Definiera förvald tabellstil.

5

Radera tabellen från sidan.