Pages - Definiera förvalda attribut för textrutor och former

background image

Definiera förvalda attribut för textrutor och former

De förvalda attributen för textrutor och former bestämmer deras färg, storlek och
riktning när de först infogas på en sida.

Så här definierar du en förvald textruta:

1

Placera en flytande textruta på sidan.

Om du vill veta hur du placerar en flytande textruta läser du ”Lägga till en flytande
textruta” på sidan 108.

2

Skriv text i textrutan, markera texten och ställ sedan in textens attribut.

Om du vill veta hur du ställer in textattribut läser du ”Formatera textens storlek och
utseende” på sidan 84.

278

Kapitel 13

Skapa egna dokumentmallar

background image

Kapitel 13

Skapa egna dokumentmallar

279

3

Markera textrutan och ställ sedan in attributen.

Läs ”Ändra objekt” på sidan 170 och ”Fylla objekt med färger eller bilder” på sidan 176
för mer information.

4

Ställ in radbrytning för text med radbrytningsgranskaren.

Om du vill veta hur du ställer in radbrytning för text läser du ”Radbryta text runt ett
inbäddat eller flytande objekt” på sidan 117.

5

Markera textrutan och välj sedan Format > Avancerat > Definiera förvald textrutestil.

6

Radera textrutan från sidan.

Så här definierar du en förvald form:

1

Placera en flytande form på sidan.

Om du vill veta hur du placerar en flytande form läser du ”Vad är flytande och
inbäddade objekt?” på sidan 142.

2

Skriv text i formen, markera texten och ställ sedan in textens attribut.

Om du vill veta hur du ställer in textattribut läser du ”Formatera textens storlek och
utseende” på sidan 84.

3

Markera formen och ställ sedan in attributen.

Läs ”Ändra objekt” på sidan 170 och ”Fylla objekt med färger eller bilder” på sidan 176
för mer information.
Längden och riktningen för linjer kan inte definieras i en mall. Du måste ställa in
linjeattribut som färg, tjocklek och ogenomskinlighet separat.

4

Ställ in radbrytning för text med radbrytningsgranskaren.

Om du vill veta hur du ställer in radbrytning för text läser du ”Radbryta text runt ett
inbäddat eller flytande objekt” på sidan 117.

5

Markera formen och välj sedan Format > Avancerat > Definiera förvald formstil.

6

Radera formen från sidan.