Pages - Låsa ett dokument så att det inte kan redigeras

background image

Låsa ett dokument så att det inte kan redigeras

Om du använder Mac OS X 10.7 (Lion) eller senare kan du låsa ett dokument så att du
inte råkar redigera det av misstag när du bara tänker öppna och granska det. Du kan
enkelt låsa upp dokumentet när du vill om du vill fortsätta redigera det.

Så här låser du ett dokument:

1

Öppna det dokument du vill låsa och håll pekaren ovanpå namnet på dokumentet

överst i Pages programfönster.
En triangel visas.

2

Klicka på triangeln och välj Lås.

Så här låser du upp ett dokument för redigering:
Håll pekaren ovanpå namnet på dokumentet överst i programfönstret tills triangeln

m

visas, klicka på triangeln och välj Lås upp.