Pages - Spara en kopia av ett dokument

background image

Spara en kopia av ett dokument

Om du vill duplicera ett öppet dokument kan du spara det med ett annat namn eller
på en annan plats.

Så här sparar du en kopia av ett dokument i Mac OS X 10.7 (Lion) eller senare:

1

Välj Arkiv > Duplicera.

En namnlös kopia skapas av dokumentet. Båda kopiorna förblir öppna på skrivbordet
så att du kan granska och redigera dem.

2

Stäng fönstret för den namnlösa kopian, skriv in namnet på dokumentet och välj

sedan en plats från popupmenyn.

3

Klicka på Spara.

Så här sparar du en kopia av ett dokument i Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) eller
tidigare:
Välj Arkiv > Spara som och ange sedan ett namn och en plats.

m

40

Kapitel 2

Skapa, öppna och spara ett dokument

background image

Kapitel 2

Skapa, öppna och spara ett dokument

41

När dokumentet kopieras på det här sättet stängs originaldokumentet. Dokumentet
som är öppet på skrivbordet är den nya kopian som du skapat. Om du vill arbeta med
den ursprungliga versionen väljer du Arkiv > Öppna senaste och väljer den tidigare
versionen från undermenyn.

Du kan också automatisera sparandet av en duplicerad version av dokumentet varje
gång du sparar, med samma namn och på samma plats som originalet, med orden
”Säkerhetskopia av” före filnamnet. Se ”Spara en säkerhetskopia av ett dokument
automatiskt” på sidan 41.