Pages - Spara en säkerhetskopia av ett dokument automatiskt

background image

Spara en säkerhetskopia av ett dokument automatiskt

Varje gång du sparar ett dokument kan du automatiskt behålla en kopia av den senast
sparade versionen. På så vis kan du, om du ångrar de ändringar du gjort, gå tillbaka till
den säkerhetskopierade versionen av dokumentet.

Det bästa sättet att skapa säkerhetskopior varierar beroende på vilken version
av Mac OS X du använder. Mac OS X 10.7 (Lion) och senare sparar automatiskt
ögonblicksbilder av dokument varje gång du sparar. Du kan öppna ett arkiv med alla
tidigare sparade versioner när du vill. För mer information om att hitta och använda
tidigare dokumentversioner i Mac OS X 10.7 (Lion), se ”Hitta en arkiverad version av ett
dokument” på sidan 41.

Om du använder Mac OS X 10.6.x (Snow Leopard) eller tidigare kan du ställa in så att
Pages automatiskt skapar en kopia av den senast sparade versionen av ett dokument.
Det här kan också vara användbart om du använder Mac OS X 10.7 (Lion) och du vill
spara en säkerhetskopierad version av ett dokument på en annan hårddisk i nätverket.

Så här skapar du ett arkiv med tidigare sparade versioner av ett dokument i
Mac OS X 10.7 (Lion) eller senare:
Välj Arkiv > ”Spara en version” eller tryck på kommando-S.

m

Så här skapar du en kopia av den senast sparade versionen av ett dokument:
Välj Pages > Inställningar, klicka på Allmänt och markera sedan ”Säkerhetskopiera

m

tidigare version när du sparar".
Nästa gång du sparar dokumentet skapas en säkerhetskopia på samma plats
med ”Säkerhetskopia av” före filnamnet. Bara en version – den senast sparade
versionen – säkerhetskopieras. Varje gång du sparar dokumentet ersätts den gamla
säkerhetskopian med den nya säkerhetskopian.