Pages - Använda layouter

background image

Använda layouter

I Pages kan du variera utseendet på ett sidlayoutdokument genom att skapa
spalter i textrutor och i ordbehandlingsdokument med hjälp av layouter åtskilda av
layoutbrytningar.

Om du vill veta mer om hur du arbetar med textrutor i sidlayoutdokument läser du
”Lyfta fram text med hjälp av textrutor, former och andra effekter” på sidan 107.

I ett ordbehandlingsdokument hålls layouterna åtskilda med layoutbrytningar. En
layout är en del av ett dokument där du har angett specifika spaltvillkor och hur stort
utrymmet runt spalterna ska vara (kallas layoutmarginal).

50

Kapitel 3

Arbeta med dokumentdelar

background image

Kapitel 3

Arbeta med dokumentdelar

51

Du kan ha flera layouter i ett avsnitt i dokumentet, eller till och med på en enskild sida.

Om du vill veta mer om

Gå till

Skapa spalter och styra textflödet från en spalt
till nästa

”Definiera spalter” på sidan 51
”Definiera spaltbrytningar” på sidan 52

Ändra layoutinställningar i ett
ordbehandlingsdokument

”Definiera layoutbrytningar” på sidan 52
”Definiera layoutmarginaler” på sidan 53