Pages - Definiera spalter

background image

Definiera spalter

Beroende på vilken sidstorlek och spaltbredd du anger för ett dokument kan du
skapa upp till tio textspalter (t.ex. med pappersstorleken Letter i liggande format).
Mellanrummet mellan spalter kallas avstånd.

När du skriver i en spalt och kommer till längst ner i spalten flödar texten automatiskt
över till nästa spalt när du fortsätter skriva. Om du vill ändra var en spalt bryts läser du
anvisningarna i ”Definiera spaltbrytningar” på sidan 52.

När du vill ändra antalet spalter eller utseendet på spalterna i någon del av ett
dokument skapar du en ny layout. Läs ”Definiera layoutbrytningar” på sidan 52 för mer
information.

Så här formaterar du ett dokument i flera spalter:

1

Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för layoutgranskaren, klicka på

Layout och ange sedan antalet spalter i spaltfältet.
Du skriver en siffra i spaltfältet genom att placera insättningspunkten i ett textområde
i dokumentet, skriva siffran i spaltfältet och sedan trycka på returtangenten.

2

Om du vill justera bredden för alla spalter dubbelklickar du på ett värde i spaltlistan

och skriver en ny siffra.
Om du vill justera utrymmet mellan spalterna dubbelklickar du på ett värde i listan
Avstånd och skriver en ny siffra.

3

Om du vill ange olika bredd för spalterna avmarkerar du ”Likadan kolumnbredd".

Om du vill justera bredden för en viss spalt dubbelklickar du på spaltens värde i
spaltlistan och skriver en ny siffra. Om du vill justera utrymmet mellan spalterna som
ligger bredvid varandra dubbelklickar du på ett värde i listan Avstånd och skriver en ny
siffra.

4

I ett ordbehandlingsdokument justerar du utrymmet runt spalternas yttermarginaler

genom att ange nya värden i fälten Vänster, Höger, Före och Efter.
Det går inte att justera layoutmarginalerna i ett sidlayoutdokument.

5

Om du vill flytta spalter till överst på nästa sida ett ordbehandlingsdokument markerar

du ”Layout börjar på ny sida".

background image

Om du arbetar med ett sidlayoutdokument går det inte att markera ”Layout börjar på
ny sida”.

6

Vill du snabbt ändra spaltbredden och utrymmet mellan spalterna använder du

dokumentlinjalen. Klicka på Vy i verktygsfältet och välj sedan Visa linjaler. Dra i vänster-
eller högerkanterna på de grå avståndsområdena i den horisontella linjalen.

De vita områdena i linjalen visar
textområden inom kolumner.

De grå områdena visar
kolumnavstånden.

Obs! Du kan snabbt skapa upp till fyra spalter genom att klicka på popupmenyn
Kolumner i formatfältet och välja antal spalter.