Pages - Använda mallobjekt (återkommande bakgrundsbilder)

background image

Använda mallobjekt (återkommande bakgrundsbilder)

Du kan lägga till vattenstämplar, logotyper och andra bakgrundsbilder som visas på
samma ställe på varje sida i ett ordbehandlingsdokument. Den här återkommande
grafiken kallas mallobjekt.

64

Kapitel 3

Arbeta med dokumentdelar

background image

Kapitel 3

Arbeta med dokumentdelar

65

Om ett dokument är indelat i avsnitt kan du placera olika mallobjekt i varje avsnitt.
Inom ett avsnitt kan du placera olika mallobjekt på avsnittets första sida och på
höger- och vänstersidorna i avsnittet. Läs ”Ställa in ett unikt format för första sidan
i ett avsnitt” på sidan 63 och”Formatera siduppslag i ett avsnitt” på sidan 64 för mer
information.

Så här lägger du till ett mallobjekt i ett ordbehandlingsdokument:

1

Lägg till ett objekt.

Läs ”Vad är flytande och inbäddade objekt?” på sidan 142 om du vill veta mer om
flytande objekt.

2

Placera objektet där du vill ha det på sidan.

3

Välj Format > Avancerat > "Flytta objekt till avsnittets sidmall" och kontrollera att

kryssrutan Format> Avancerat > Gör objekt i sidmallen markerbara inte är markerad.
Markörerna försvinner från objektet och du kan inte längre markera det.

Om du vill redigera eller flytta ett mallobjekt måste du först göra mallobjekt
markerbara för hela dokumentet genom att markera kryssrutan Format > Avancerat >
Gör objekt i sidmallen markerbara om alternativet inte redan är markerat. Markerbara
mallobjekt ser annorlunda ut än andra objekt eftersom de har blå markörer.

Masterobjekt har blå
markeringshandtag.