Pages - Infoga en sidbrytning

background image

Infoga en sidbrytning

Du kan tvinga sidan att brytas på ett visst ställe i ett ordbehandlingsdokument genom
att infoga en sidbrytning. Då skapas en ny sida i det aktuella avsnittet och du kan börja
skriva på den nya sidan.

48

Kapitel 3

Arbeta med dokumentdelar

background image

Kapitel 3

Arbeta med dokumentdelar

49

I ett sidlayoutdokument skapar du en ny sida genom att lägga till en ny sida i
dokumentet. Då skapas en ny sida i ett nytt avsnitt och du kan lägga till en textruta
och börja skriva.

Så här infogar du en sidbrytning:
I ett ordbehandlingsdokument klickar du där du vill att sidbrytningen ska placeras och

m

väljer sedan Infoga > Sidbrytning.
Du tar bort en sidbrytning genom att klicka i början på raden direkt efter
sidbrytningen och trycka på backstegstangenten.
I ett sidlayoutdokument klickar du på Sidor i verktygsfältet och väljer bland de

m

tillgängliga sidalternativen för mallen om du vill infoga en ny sida i dokumentet.