Pages - Lägga till och redigera fotnoter och slutnoter

background image

Lägga till och redigera fotnoter och slutnoter

I ett ordbehandlingsdokument kan du lägga till speciella markörer (siffror eller
symboler) som länkar till noter längst ner på sidan (fotnoter) eller sist i dokumentet
eller avsnittet (slutnoter).

Du kan inte blanda fotnoter och slutnoter i ett dokument men du kan ändra befintliga
noter från den ena typen till den andra.

Om du vill veta mer om

Gå till

Lägga till och radera fotnoter och slutnoter

”Lägga till en fotnot” på sidan 57
”Lägga till en slutnot sist i ett dokument” på
sidan 57
”Lägga till en slutnot sist i ett avsnitt” på sidan 58
”Radera fotnoter och slutnoter” på sidan 58

Konvertera nottyper, ändra utseendet på fotnoter
och slutnoter, med mera

”Konvertera fotnoter till slutnoter och tvärt
om” på sidan 58
”Formatera fotnoter och slutnoter” på sidan 58
”Hoppa mellan en markör och den relaterade
fotnoten eller slutnoten” på sidan 59

56

Kapitel 3

Arbeta med dokumentdelar

background image

Kapitel 3

Arbeta med dokumentdelar

57