Pages - Radera fotnoter och slutnoter

background image

Radera fotnoter och slutnoter

Det är enkelt att radera fotnoter och slutnoter i ett ordbehandlingsdokument.

Så här raderar du en fotnot eller slutnot:
Radera markören som hänvisar till noten i dokumentet.

m