Pages - Börja om numreringen för fotnoter och avsnittsslutnoter

background image

Börja om numreringen för fotnoter och avsnittsslutnoter

Om du inte vill att numreringen av fotnoter eller avsnittsslutnoter ska vara
löpande kan du börja om numreringen på varje sida eller för varje avsnitt i ett
ordbehandlingsdokument. Använd avsnitt till att definiera dokumentdelar som kapitel.

Så här börjar du om numreringen av fotnoter och slutnoter:
Välj "Börja om på varje sida" eller "Börjar om i varje avsnitt" från popupmenyn

m

Numrering på panelen Dokument i dokumentgranskaren.