Pages - Skapa avsnitt

background image

Skapa avsnitt

Alla Pages-mallar har ett eller flera fördefinierade avsnitt. Varje gång du lägger till sidor
i ett dokument genom att använda knappen Avsnitt (ordbehandling) eller knappen
Sidor (sidlayout) i verktygsfältet lägger du till ett nytt avsnitt.

I ett sidlayoutdokument är varje sida ett avsnitt. Du kan använda de fördefinierade
avsnitten som de är eller så kan du ändra eller ta bort dem en sida i taget.

I ett ordbehandlingsdokument kan du använda de fördefinierade avsnitten som de är
eller så kan du definiera egna avsnitt genom att skapa och ta bort avsnittsbrytningar.

60

Kapitel 3

Arbeta med dokumentdelar

background image

Kapitel 3

Arbeta med dokumentdelar

61

Så här lägger du till avsnittsbrytningar i ordbehandlingsdokument:
Placera pekaren där du vill lägga in brytningen och välj sedan Infoga >

m

Avsnittsbrytning eller klicka på Avsnitt i verktygsfältet och välj ett objekt från listan.
När du visar osynliga tecken i ett dokument (klicka på Vy i verktygsfältet och välj Visa
osynliga tecken) markerar en avsnittsbrytningssymbol var avsnittsbrytningen finns.

Det nya avsnittet har samma formatering som det föregående avsnittet tills du ändrar
det. De ändringar du gör för mallobjekt, sidhuvuden, sidfötter och sidnumrering gäller
bara för det avsnitt du gör ändringen i. Läs ”Använda mallobjekt (återkommande
bakgrundsbilder)” på sidan 64 om du vill veta mer om mallobjekt.
Du tar bort en avsnittsbrytning genom att klicka i början på raden direkt efter
avsnittsbrytningen och trycka på backstegstangenten.

Om du vill veta mer om

Gå till

Navigera i ett dokument och hantera avsnitten
i det

”Visa miniatyrer” på sidan 61
”Lägga till och radera avsnitt” på sidan 62
”Ändra ordningen på avsnitt” på sidan 62

Definiera avsnittsattribut som sidnumrering,
sidhuvuden och sidfötter, marginaler, med mera

”Ändra sidhuvuden och sidfötter i ett avsnitt” på
sidan 63
”Starta om sidnumreringen i ett avsnitt” på
sidan 63
”Ställa in ett unikt format för första sidan i ett
avsnitt” på sidan 63
”Formatera siduppslag i ett avsnitt” på sidan 64
”Återanvända avsnitt” på sidan 64