Pages - Ställa in ett unikt format för första sidan i ett avsnitt

background image

Ställa in ett unikt format för första sidan i ett avsnitt

Du kan ange ett annat sidhuvud, sidfot och mallobjekt för den första sidan i ett avsnitt.

Gör så att sidnumreringen fortsätter
från föregående avsnitt eller ange ett
sidnummer som sidnumreringen ska
startas med.

Gör sidhuvud och -fötter och
mallobjekt olika på första sidan eller
alternerande sidor, eller fortsätter från
föregående avsnitt.

Gör så att det nya avsnittet börjar på
en vänster- eller högersida.

Så här skapar du en unik första sida i ett avsnitt:
Om du vill använda ett annat sidhuvud och en annan sidfot på första sidan i ett

m

avsnitt klickar du i avsnittet, markerar ”Första sidan är olik” på panelen Avsnitt
i layoutgranskaren och ändrar sedan sidhuvudet och sidfoten. Läs ”Använda
sidhuvuden och sidfötter” på sidan 56 om du vill veta hur du ändrar sidhuvudet och
sidfoten.
Om du vill placera ett mallobjekt på den första sidan följer du anvisningarna i

m

”Använda mallobjekt (återkommande bakgrundsbilder)” på sidan 64.