Pages - Starta om sidnumreringen i ett avsnitt

background image

Starta om sidnumreringen i ett avsnitt

Du kan påbörja en ny sidnumrering för ett avsnittet.

Så här startar du om sidnumreringen i ett dokumentavsnitt:
Klicka i avsnittet, markera ”Börja på” på panelen Avsnitt i layoutgranskaren och ange

m

sedan siffran för den första sidan i avsnittet.