Pages - Ställa in marginaler för dokumentet

background image

Ställa in marginaler för dokumentet

Alla dokument har marginaler (tomt utrymme mellan dokumentets innehåll och
papperskanten). Marginalerna visas på skärmen med ljusgrå linjer när du arbetar i
layoutvy. Du visar layoutvyn genom att klicka på Vy i verktygsfältet och sedan välja
Visa layout.

background image

De förvalda marginalerna för de flesta Pages-mallar, även den tomma mallen, är
en tum från papperskanten på alla sidor. Det innebär att texten i dokumentet inte
kommer att gå utanför dessa marginaler.

Så här ändrar du sidmarginalerna:

1

Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för dokumentgranskaren och

sedan på Dokument.

2

Ange värden i fälten Vänster, Höger, Upptill och Nedtill.

Om du vill ställa in olika marginaler för olika avsnitt i dokumentet måste du använda
layoutgranskaren. Vill du veta hur du ställer in layoutmarginaler läser du ”Definiera
layoutmarginaler” på sidan 53.

Om du skapar ett dokument som kommer att bindas in vill du kanske att
dokumentmarginalerna ska ta hänsyn till vilken sida av papperet som hamnar
i inbindningen (innermarginalen) och vilken som hamnar i ytterkanten
(yttermarginalen). Det gör du genom att skapa ett dokument med inställningar för
siduppslag. Läs ”Använda siduppslag” på sidan 54 för mer information.