Pages - Välja sidriktning och sidstorlek

background image

Välja sidriktning och sidstorlek

Som förval är de flesta Pages-mallar anpassade efter vanliga pappersstorlekar i stående
format. Om du vill använda en annan pappersstorlek eller skriva ut i liggande format
ställer du in pappersstorleken och sidriktningen direkt när du börjar arbeta med
dokumentet. På så vis får du en bättre bild av hur dokumentet kommer att se ut.

Läs ”Ställa in pappersstorlek och sidriktning” på sidan 263 om du vill veta hur du
ändrar sidriktningen och anger pappersstorleken.

Om du börjar med ett tomt dokument finns det mallar med liggande och stående
format.