Pages - En genomgång av spårning av ändringar i ett dokument

background image

En genomgång av spårning av ändringar i ett dokument

Följande scenario illustrerar hur du kan använda spårning av ändringar till att
sammanföra och svara på ändringar som två granskare Anna och Erik, gör i en
dokumenttext.

1

Erik aktiverar spårning av ändringar i ett öppet dokument genom att välja Redigera

> Spåra ändringar.
När spårning av ändringar är aktiverat visas spårningsfältet under formatfältet.

Klicka för att godkänna eller
neka ändringar.

Klicka på pilknapparna för att
navigera mellan ändringsbubblorna.

Klicka för att öppna popup-

menyn Visa ändringar.

Klicka för att öppna

åtgärdsmenyn.

Klicka för att
pausa spårning
av ändringar.

Välj hur

ändringsbubblor

na ska visas.

Klicka för att öppna och stänga panelen
med kommentarer och ändringar.

Med de här reglagen kan du enkelt hantera och navigera bland ändringar i
dokumentet. Om du vill veta mer om spårningsfältet läser du ”Styra spårning av
ändringar” på sidan 74.

2

Erik sparar dokumentet utan att göra några ändringar och skickar det via e-post till

Anna. Den här versionen av dokumentet är originalversionen.

3

Anna öppnar dokumentet och ändrar lite text.

Annas ändringar visas med en ändringsmarkering och ett ändringsfält visas till vänster
om texten hon redigerat.

4

Anna vill visa ändringsbubblorna och klickar därför på Vy i verktygsfältet och väljer

"Visa kommentar- och ändringspanel".

5

Anna sparar dokumentet, stänger det skickar tillbaka det till Erik.

6

Erik öppnar dokumentet och läser Annas redigerade version av texten.

72

Kapitel 4

Granska och omarbeta dokument

background image

Kapitel 4

Granska och omarbeta dokument

73

I följande exempel kan du se Eriks ursprungliga dokument och sedan den redigerade
versionen med spårade ändringar.

Dokumentet visar nu den ursprungliga texten i svart och Annas ändringar med
ändringsmarkeringar.

Redigerad text
visas i färg.

Originaltexten
visas i svart.

Ändringsbubblan visar
upphovsmannens namn, datum
och tid och typ av redigering.

7

Erik kommer fram till att han gillar Annas ändringar och klickar på bocken i

ändringsbubblorna.

Klicka för att godkänna
ändringar.

Klicka för att bortse från
ändringar.

Ändringsbubblorna försvinner. Texten är inte längre spårad som en ändring och är nu
svart.

Läs ”Godkänna och avvisa ändringar” på sidan 76 om du vill lära dig andra sätt att
godkänna och avvisa ändringar.