Pages - Spåra ändringar i tabellceller

background image

Spåra ändringar i tabellceller

Spåra ändringar i cellinnehåll, som text, formler och inbäddade bilder. Du kan också
spåra ändringar för cellattribut som cellformat, bakgrund och ogenomskinlighet.

Ingen spårning sker när du lägger till, tar bort eller flyttar rader och kolumner.
Dessutom spåras inte ändringar för cellramar, sammanslagning eller delning av celler
och autofyllning.

Information om spårade ändringar kan visas jämt, eller bara när en ändring eller en cell
som innehåller en ändring markeras.

background image

Så här spårar du ändringar i tabellceller:

1

Välj Redigera > Spåra ändringar.

Spårningsfältet visas.

2

Markera en eller flera tabellceller och redigera celllinnehållet.

Tabellcellerna med spårade ändringar får en markering i cellens övre högra hörn, i den
tilldelade personliga färgen.
Om flera personer har ändrat en tabellcell blir markeringen grå.

3

Du visar ändringsbubblor genom att välja Innehåll > "Visa kommentar- och

ändringspanel” och sedan välja Visa alla från popupmenyn Ändringsbubblor.
Du visar ändringsbubblor för bara en eller flera redigerade tabellceller genom att välja
”Visa endast för markering” från popupmenyn Ändringsbubblor och sedan markera en
eller flera tabellceller med markering i övre, högra hörnet.