Pages - Spara med spårning av ändringar avaktiverat

background image

Spara med spårning av ändringar avaktiverat

Spara en ”ren” kopia av dokumentet med avaktiverad spårning av ändringar och med
borttagna kommentarer.

Det kan vara bra att spara en kopia av dokumentet med avaktiverad spårning av
ändringar om du vill ha en version där alla ändringar är godkända. Du kanske t.ex.
vill fortsätta spåra ändringar men vill spara en "ren" kopia åt en granskare så att
granskaren inte kan se det ursprungliga dokumentets innehåll.

Välj för att spara
en ”ren” kopia av
dokumentet.

Så här sparar du ett dokument med avaktiverad spårning av ändringar:
När spårning av ändringar är aktiverat väljer du "Spara kopia som slutgiltig version"

m

från åtgärdsmenyn i spårningsfältet.
Alla redigeringsändringar i den här versionen av dokumentet accepteras och alla
kommentarer tas bort.