Pages - Lägga till nya mallsidor

background image

Lägga till nya mallsidor

Varje sida i en Pages-mall har ett unikt utseende. Du kan välja att använda de
sidalternativ som visas när du öppnar dokumentet första gången. Eller så kan du, om
sidorna inte passar dina behov, välja bland ytterligare sidor som utformats så att de
passar med mallen.

Genom att lägga till en ny mallsida kan du snabbt lägga till sidor som redan innehåller
text, bilder, tabeller, diagram och andra formateringsalternativ du kan använda.

Så här lägger du till en ny mallsida:

1

Klicka i det avsnitt som du vill lägga till den nya sidan efter.

Ett avsnitt är en grupp om en eller flera sidor som har samma layout, numrering och
andra dokumentattribut. Ett kapitel är ett exempel på ett avsnitt.

2

Klicka på Avsnitt (ordbehandlingsmall) eller knappen Sidor (sidlayoutmall) i

verktygsfältet och välj sedan den sidtyp du vill lägga till i dokumentet.

Välj fler sidor från

popupmenyn Avsnitt

eller Sidor.

Läs ”Skapa avsnitt” på sidan 60 om du vill veta hur du arbetar med avsnitt.