Pages - Göra text fet, kursiv eller understruken

background image

Göra text fet, kursiv eller understruken

Med formatfältet, menyn Format och fönstret Typsnitt är det enkelt att snabbt
ändra utseendet på text. När texten är markerad kan du göra den fet, kursiv eller
understruken.

Så här gör du text fet, kursiv eller understruken:
Om du vill använda formatfältet markerar du texten eller klickar där du vill börja skriva

m

ny text och ändrar sedan textens utseende med reglagen i formatfältet.

Ange textfärg.

Ange textens bakgrundsfärg.

Ändra typsnittets
teckensnitt, stil och storlek.

Gör text fet, kursiv eller

understruken.

Många mallar innehåller en teckenstil för understrykningar. Du visar de teckenstilar
som är definierade för ett dokument genom att klicka på knappen Teckenstilar
i formatfältet. Markera texten du vill stryka under och välj sedan teckenstil för
understykningen från de teckenstilar som visas.
Om du vill använda menyn Format markerar du texten eller klickar där du vill börja

m

skriva ny text och väljer sedan Format > Typsnitt > Fet, Kursiv eller Understruken.

background image

Om du vill använda fönstret Typsnitt klickar du på Typsnitt i verktygsfältet och

m

använder sedan reglagen i fönstret Typsnitt till att göra texten fet, kursiv eller
understruken.

Skapa spännande

effekter med de

här knapparna.

Åtgärdsmenyn.

Välj ett teckensnitt du vill
använda i markerad text.

Hitta typsnitt genom att skriva

ett typsnittsnamn i sökfältet.

Välj den
typsnittsstorlek du vill
använda i markerad
text.

Lägg till en skugga
i markerad text.
Ändra skuggan med
reglagen för opacitet,
oskärpa, förskjutning
och vinkel.

Förhandsvisa det markerade

teckensnittet (du kanske måste

välja Visa förhandsvisning från

åtgärdsmenyn).

Om knapparna för texteffekter inte visas väljer du Visa effekter från
åtgärdspopupmenyn längst ner till vänster i typsnittsfönstret.