Pages - Skapa konturtext

background image

Skapa konturtext

Du kan ändra texten till konturtext.

Så här skapar du konturtext:

1

Markera texten du vill göra om till konturtext eller klicka där du vill skriva ny text.

2

Välj Format > Typsnitt > Kontur.

Konturtext du skapar i Pages kan se annorlunda ut om du öppnar dokumentet i ett
annat program. Om du tänker dela ett dokument som innehåller konturtext med
andra personer som inte har Pages på datorn exporterar du dokumentet som en PDF-
fil och delar sedan den filen.