Pages - Lyfta fram text med hjälp av textrutor, former och andra effekter

background image

Lyfta fram text med hjälp av textrutor, former och andra

effekter

Pratbubblor och sidofält kan användas till att lyfta fram text i förhållande till
huvudtexten i ett dokument. I Pages kan du lyfta fram text på många olika sätt:

Lägga till text i textrutor

Â

Lägga till en styckebakgrundsfärg (eller

Â

fyllningsfärg)

Lägga till ramar och linjer till text

Â

Formatera text i spalter

Â

Skriva text i former

Â

Du kan också använda tabellceller som pratbubblor. Om du vill veta hur du arbetar
med tabeller läser du ”Arbeta med tabeller” på sidan 182.

background image

Om du vill veta mer om

Gå till

Lägga till och länka textrutor

”Lägga till en flytande textruta” på sidan 108
”Lägga till en inbäddad textruta” på sidan 109
”Länka flytande textrutor” på sidan 109

Framhäva text med färg, ramar och regler

”Ställa in fyllningsfärg för tecken eller stycken” på
sidan 111
”Lägga till ramar och linjer” på sidan 111

Lägga till text i spalter eller former

”Placera text i spalter” på sidan 112
”Placera text i en form” på sidan 113