Pages - Lägga till en inbäddad textruta

background image

Lägga till en inbäddad textruta

I ett ordbehandlingsdokument kan du lägga till en inbäddad textruta som är fäst vid
texten på sidan.

Så här lägger du till en inbäddad textruta:

1

Placera insättningspunkten i ett ordbehandlingsdokument på den plats där du vill

placera textrutan och välj Infoga > Textruta.
En inbäddad textruta visas vid insättningspunkten på sidan.
Du kan också skapa en inbäddad textruta genom att konvertera en flytande textruta.
Klicka på knappen Textruta i verktygsfältet så visas en flytande textruta. Markera den
flytande textrutan genom att klicka på den och klicka sedan på knappen Textbunden i
formatfältet.

2

Dubbelklicka på den markerade platshållartexten i textrutan och skriv.

Textrutan blir inte automatiskt större om du skriver för mycket text.
När du klickar utanför en textruta syns textrutans kant bara om du använder layoutvyn.
Du använder layoutvyn genom att klicka på Vy i verktygsfältet och sedan välja Visa
layout.

3

Dra markörerna om du vill ändra storlek på textrutan och visa eventuell gömd text.

Markörerna på ovansidan och på vänster sida av inbäddade textrutor är inaktiva. Du
kan inte ändra storlek på textrutan genom att dra i de här markörerna. Du ändrar
storleken genom att dra i aktiva markörer, som är helt vita.

4

Flytta textrutan på sidan genom att dra den. När insättningspunkten är placerad där

du vill placera textrutan släpper du musen.

Om du vill veta hur du ändrar avståndet mellan texten och innerkanten av textrutan
läser du ”Ändra marginalen runt texten i objekt” på sidan 101.