Pages - Skapa en översikt

background image

Skapa en översikt

I ett ordbehandlingsdokument kan du skapa en översikt med poster och
delposter som är lätt att ordna och visa på olika sätt. Om du redan har ett
ordbehandlingsdokument som du vill göra om till en översikt klickar du bara på
Översikt i verktygsfältet. Du kan också välja en översiktsmall i mallväljaren.

Så här skapar och ordnar du en översikt:

1

I ett ordbehandlingsdokument klickar du på Översikt i verktygsfältet eller väljer

Innehåll > Visa dokumentöversikt och börjar skriva.

2

Tryck på returtangenten om du vill lägga till en ny översiktspost.

Om texten i en post är för lång klickar du på beskärningsknappen i formatfältet så
visas bara den första raden.

Välj antalet översiktsnivåer
som ska visas.

Visa bara den första raden
i stycken i en översikt.

Visa objekt som miniatyrer eller i
verklig storlek i en översikt.

3

Tryck på tabbtangenten om du vill lägga till en delpost. Tryck på returtangenten om

du vill lägga till ytterligare en delpost.
Dra in delposter upp till nio nivåer genom att trycka på tabbtangenten eller genom att
klicka på knapparna Uppgradera och Nedgradera i formatfältet.

Klicka för att justera en
ämnesöversikt eller konvertera
markerad text till brödtext.

Välj stycke- och teckenstilar för
markerad text.

4

Lägg till inbäddade bilder, tabeller och filmer i översiktsposter och delposter. Du lägger

till en bild eller film med en mindre storlek genom att välja Miniatyr från popupmenyn
i formatfältet.

102

Kapitel 5

Arbeta med text

background image

Kapitel 5

Arbeta med text

103

Bilder, tabeller och filmer med full storlek är redigerbara.

5

Dubbelklicka på ett översiktsreglage om du vill visa alla delposter för en post eller

minimera dem på en viss nivå.
Välj hur många nivåer i översikten som visas genom att använda popupmenyn Nivåer
i formatfältet.

6

Klicka på ett översiktsreglage och dra om du vill ändra ordningen på poster och

delposter.
Dra översiktsreglagen uppåt och nedåt om du vill ändra ordningen på poster på
samma översiktsnivå.
Dra översiktsreglagen åt vänster eller höger om du vill flytta poster eller delposter till
en annan högre eller lägre översiktsnivå.
När du flyttar en post flyttas även alla delposter som hör till den posten.

Dra i översiktsreglagen för att flytta ämnen och relaterade
underämnen i en översikt, eller dubbelklicka på reglagen
för att fälla ut eller ihop översiktsämnen.

7

Du lämnar översiktläget genom att klicka på Översikt i verktygsfältet eller välja Innehåll

> Göm dokumentöversikt.
Om du vill veta mer om hur du sparar dokument i översiktsläge läser du ”Spara ett
dokument i översiktsläge” på sidan 43.

Översiktsreglagen visas inte på utskrivna dokument. Om du vill lägga till siffror eller
punkter i en översikt klickar du på knappen för stillådan i formatfältet och väljer ett
liststilalternativ.