Pages - Ställa in tabbstopp för justering av text

background image

Ställa in tabbstopp för justering av text

Du kan justera text vid bestämda punkter genom att lägga till tabbstopp i ett
dokument, en textruta, tabellcell eller form. När du trycker på tabbtangenten (eller
alternativ-tabb om du arbetar i en tabellcell) flyttas insättningspunkten (och eventuell
text till höger om den) till nästa tabbstopp och texten du skriver börjar vid den
punkten. Du kan använda symbolerna på den horisontella linjalen i textgranskaren till
att hantera tabbstopp.

Om du vill veta mer om

Gå till

Lägga till ett nytt tabbstopp

”Ställa in ett nytt tabbstopp” på sidan 97

Ändra platsen för och typ av tabbstopp

”Ändra ett tabbstopp” på sidan 98

Ta bort ett tabbstopp

”Radera ett tabbstopp” på sidan 99

Ändra avståndet mellan tabbstopp

”Ställa in det förvalda avståndet mellan
tabbar” på sidan 99

Ändra linjalinställningarna

”Ändra linjalinställningarna” på sidan 100