Pages - Ställa in textjustering, rad- och teckenavstånd och färg

background image

Ställa in textjustering, rad- och teckenavstånd och färg

De verktyg du i huvudsak använder till att justera textattribut är formatfältet och
textgranskaren. Du kan göra vissa horisontella justeringar (t.ex. centrera eller
vänsterjustera text) genom att använda menyn Format.

Reglagen för färg och justering finns även tillgängliga i formatfältet när text är
markerad. När text i en textruta, kommentar eller form är markerad kan du ställa in
färgen för texten och textbakgrunden, justera texten och ange radavstånd.

92

Kapitel 5

Arbeta med text

background image

Kapitel 5

Arbeta med text

93

Om du vill veta mer om

Gå till

Justera text

”Justera text horisontellt” på sidan 93
”Justera text vertikalt” på sidan 94

Justera textavstånd

”Ställa in avståndet mellan textrader” på sidan 94
”Ställa in radavståndet före och efter ett
stycke” på sidan 95
”Justera avståndet mellan tecken” på sidan 96

Justera textfärg

”Ändra textens färg” på sidan 96