Pages - Ställa in avståndet mellan textrader

background image

Ställa in avståndet mellan textrader

Du kan öka och minska avståndet mellan textrader.

Använd reglaget för radavstånd i formatfältet till att snabbt ändra avståndet mellan
textraderna. Du justerar radavståndet innan du börjar skriva genom att klicka på
reglaget för radavstånd i formatfältet.

Du ändrar radavståndet för befintlig text genom att markera texten och sedan ändra
radavståndet med radavståndsreglaget i formatfältet.

Klicka för att ändra avståndet
mellan textrader.

Så här justerar du radavståndet med textgranskaren:

1

Markera den text du vill ändra.

2

Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för textgranskaren och sedan på

Text.

3

Dra reglaget Rad åt vänster om du vill minska avståndet och åt höger om du vill öka

det.
Om du vill ange ett exakt värde för radavståndet skriver du ett punktvärde i fältet Rad
eller klickar på uppåt- och nedåtpilarna bredvid fältet.

94

Kapitel 5

Arbeta med text

background image

Kapitel 5

Arbeta med text

95

4

Välj ett radavståndsalternativ från popupmenyn Radavstånd som visas när du klickar

på texten under radfältet.

Popupmeny för radavstånd
Klicka på texten under radfältet
och välj ett alternativ för
radavstånd.

Radfält
Skriv in ett värde (eller klicka på pilarna) för att
ange avståndet mellan raderna i ett textstycke.

Standardradavstånd (Enkelt, Dubbelt, Flera): Avståndet mellan raderna är
proportionellt mot typsnittsstorleken. Använd det här alternativet när du vill ha ett
fast relativt avstånd mellan bokstäver som går upp till översta linjen och bokstäver
som går ner under baslinjen. Enkelt anger enkelt radavstånd, Dubbelt anger dubbelt
radavstånd. Välj Flera om du vill ställa in radavståndsvärden mellan enkel och dubbel
eller större än dubbel.
Minst: Avståndet från en rad till nästa blir aldrig mindre än det värde du anger men
kan vara större för större typsnitt så att textraderna inte överlappar. Använd det här
alternativet när du vill ha ett fast radavstånd men undvika överlappning när texten blir
större.
Exakt: Avståndet mellan baslinjerna.
Mellan: Det värde du anger ökar avståndet mellan raderna istället för att öka
radhöjden. Dubbelt radavstånd dubblerar däremot höjden för varje rad.