Pages - Stavningskontrollera

background image

Stavningskontrollera

Du kan ange att stavningskontrollen ska markera stavfel medan du skriver eller så kan
du när du vill kontrollera hela dokumentet eller markerad text.

Felstavade ord stryks under med en röd streckad linje.

Så här hittar du felstavade ord:
Om du vill kontrollera stavningen medan du skriver väljer du Redigera > Stavning >

m

Kontrollera stavning medan jag skriver.
Om du vill avaktivera stavningskontrollen medan du skriver avmarkerar du Redigera >
Stavning > Kontrollera stavning medan jag skriver (kontrollera att kommandot inte är
markerat).
Om du vill kontrollera stavningen från insättningspunkten till slutet av dokumentet

m

placerar du insättningspunkten genom att klicka och väljer sedan Redigera > Stavning
> Kontrollera stavning. Om du vill begränsa stavningskontrollen till en viss del av
ett dokument markerar du den text du vill stavningskontrollera innan du väljer
kommandot.
Det första felstavade ordet markeras. Du kan rätta det eller fortsätta kontrollera
dokumentet genom att välja samma kommando igen.
Om du vill gå igenom texten snabbare fortsätter du stavningskontrollen av
dokumentet genom att trycka på kommando-semikolon (;).
Om du vill kontrollera stavningen

m

och visa förslag för felstavade ord väljer du Redigera

> Stavning > Stavning.

122

Kapitel 5

Arbeta med text

background image

Kapitel 5

Arbeta med text

123