Pages - Ändra stilen för en lista med flera nivåer

background image

Ändra stilen för en lista med flera nivåer

Ändra utseendet på listor med flera nivåer genom att ändra stilen.

Så här ändrar du stilen för en lista med flera nivåer:

1

Kontrollera att insättningspunkten syns på sidan och välj den stil för listor med flera

nivåer som stämmer bäst med den du vill skapa.

background image

2

Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för textgranskaren och sedan på

Lista.

Klicka för att fortsätta till
nästa listindragningsnivå.

Välj Överlappande

tal för en formell

lista.

Ange en numreringsstil för
listindragningsnivåerna.

Ange hur långt du vill dra in
siffran och tillhörande text för
listindragningsnivåerna.

3

Välj numrerings- eller bokstavsstil från den andra popupmenyn.

4

Klicka på den högra pilen för indragningsnivå för att gå till den andra

indragningsnivån för listan.

5

Välj numrerings- eller bokstavsstil för den andra indragningsnivån för listan.

6

Upprepa steg 4 och 5 tills du har angett numrerings- eller bokstavsstilar för upp till nio

indragningsnivåer.

7

Öppna stillådan genom att klicka på knappen för stillådan i formatfältet.

Lägg märke till att en av liststilarna är markerad. Det är den stil som används för den
markerade texten. (Om liststilarna inte visas klickar du på knappen längst ner till
höger i stillådan.) Pilen till höger om stilnamnet är röd, vilket anger att du har använt
undantag genom att ändra stilen.

8

Klicka på den röda pilen till höger om liststilens namn och välj sedan ett alternativ.

Omdefiniera stil från markering: Definierar om den befintliga liststilen för hela
dokumentet. Om du väljer det här alternativet används de formateringsändringar du
gjort på alla andra ställen där stilen förekommer i hela dokumentet.
Skapa ny liststil från markeringen: Det här alternativet ändrar inte den befintliga stilen
utan skapar en ny stil baserad på formateringsvalen från föregående steg. Om du väljer
det här alternativet anger du ett namn för den nya stilen och klickar sedan på OK.

136

Kapitel 6

Arbeta med stilar

background image

Kapitel 6

Arbeta med stilar

137