Pages - Skapa nya stilar

background image

Skapa nya stilar

Anpassa utseendet på text genom att skapa en ny tecken-, stycke- eller liststil.

Så här skapar du en ny tecken-, stycke- eller liststil:

1

Markera lite text om du vill ändra tecken- eller liststilen.

Om du vill ändra styckestilen klickar du på knappen Styckestil i formatfältet, väljer Fri
form överst i listan Styckestil och markerar sedan ett textstycke.

2

Ställ in attributen för den markerade texten.

Om du vill veta hur du formaterar en styckestil läser du ”Ändra styckestilar” på sidan 134.
Om du vill veta hur du formaterar en liststil läser du ”Ändra liststilen för punktlistor
och numrerade listor” på sidan 137 och ”Ändra stilen för en lista med flera nivåer” på
sidan 135.
Om du vill veta hur du formaterar en teckenstil läser du läser du ”Ändra teckenstilar” på
sidan 132.

3

Håll ner lägg till-knappen (+) längst ner i stillådan och välj ”Skapa ny teckenstil

från markeringen”, ”Skapa ny styckestil från markeringen” eller ”Skapa ny liststil från
markeringen” från popupmenyn.

Tryck och håll in för
att skapa en stil.

4

Ange ett namn för den nya stilen.

5

Om du bara vill ta med några av de attribut du ställt in i den nya teckenstilen klickar

du på visningstriangeln under fältet Namn och markerar de attribut du vill använda.

6

Om du inte vill använda den nya stilen på den markerade texten avmarkerar du

”Använd den nya stilen när den skapas”.

7

Klicka på OK.

Den nya stilen visas i stillådan och i popupmenyerna för tecken-, list- och styckestilar i
formatfältet.

När du har skapat en stil kan du ställa in ett kortkommando för den. Markera stilen
i stillådan, klicka på pilen till höger om stilen och välj Kortkommando. Välj sedan ett
tangentbordsalternativ. När du sedan vill använda stilen på markerad text trycker du
på det kortkommando du valt. Om du vill använda stilen och ta bort alla eventuella
undantag som kan finnas håller du ner alternativtangenten samtidigt som du trycker
kortkommandot.