Pages - Arbeta med bilder

background image

Arbeta med bilder, former och andra objekt

143

Inbäddade objekt är inbäddade i textflödet. Om du skriver mer text ovanför dem
skjuts de framåt med texten allteftersom texten växer. Markörerna på ovansidan och
på vänster sida av inbäddade objekt är inaktiva. Du kan inte ändra storlek på objektet
genom att dra i de här markörerna, det går bara att ändra storleken genom att dra i
aktiva markörer.

Aktivt markeringshandtag

Inaktivt markeringshandtag

Om du placerar grafik eller en form inuti en annan form, textruta eller tabellcell kan
objektet bara läggas till som ett inbäddat objekt. Storleken för inbäddade bilder ändras
automatiskt och anpassas så att bilden ryms inom dokumentets layoutmarginaler. Om
du vill flytta ett inbäddat objekt till en annan plats i texten markerar du det och drar
tills insättningspunkten visas där du vill släppa objektet.

Om du har lagt till ett objekt som en typ av objekt kan du enkelt göra om det till den
andra typen av objekt om du ångrar dig.

Så här konverterar du mellan flytande och inbäddade objekt:
Markera det flytande eller inbäddade objekt du vill konvertera och klicka sedan på

m

knappen Flytande eller Textbunden i formatfältet.
Markera det flytande eller inbäddade objekt du vill konvertera, klicka på Granskare

m

i verktygsfältet, klicka på knappen för radbrytningsgranskaren och markera sedan
”Textbunden (flödar med texten)” eller ”Flytande (flödar inte med texten)”.

Arbeta med bilder

Importera en bild som ett flytande objekt när du vill att den alltid ska visas på en viss
plats på en sida. Om du arbetar i ett ordbehandlingsdokument kan du importera en
bild som ett inbäddat objekt om du vill att objektet ska följa med den omgivande
texten.

Pages kan hantera alla format som stöds av QuickTime, inklusive följande typer av
grafikfiler:

TIFF

Â

GIF

Â

JPEG

Â

PDF

Â

PSD

Â

EPS

Â

PICT

Â

background image

Så här importerar du en bild som ett flytande objekt:
Dra en bildfil från Finder till det dokument och den plats där du vill lägga till den.

m

Klicka på Media i verktygsfältet klicka på knappen Bilder i mediebläddraren, välj

m

albumet där bilden finns och dra sedan en miniatyr till den plats där du vill lägga till
den.

Klicka först på en knapp
för att gå till dina
mediefiler.
Välj en källa.

Sedan drar du ett objekt till
dokumentet eller till en
bildkälla i en av granskarna.

Sök efter en fil genom att
skriva in dess namn här.

Kommandoklicka utanför textområdena i dokumentet så att det inte visas någon

m

insättningspunkt och välj sedan Infoga > Välj. Välj filen och klicka på Infoga. Dra bilden
till den plats där du vill lägga till den.

Så här importerar du en bild som ett inbäddat objekt i ett
ordbehandlingsdokument:
Tryck på kommandotangenten och dra sedan en bildfil från Finder till

m

dokumentfönstret tills insättningspunkten visas på den plats där du vill lägga till
bilden. Släpp bilden när du har placerat den på rätt plats.
Klicka på Media i verktygsfältet, klicka på knappen Bilder i mediebläddraren och välj

m

det album där bilden finns. Tryck ner kommandotangenten och dra sedan miniatyren
till dokumentfönstret och släpp bilden när insättningspunkten visas på den plats där
du vill lägga till bilden.
Placera insättningspunkten där du vill lägga till bilden, välj Infoga > Välj, välj bildfilen

m

och klicka sedan på Infoga.

144

Kapitel 7

Arbeta med bilder, former och andra objekt

background image

Kapitel 7

Arbeta med bilder, former och andra objekt

145

När du har importerat en bild kan du dra den till valfri plats på en sida. Du kan
använda verktygen i Pages till att maskera (beskära) en bild, ändra ljusstyrkan,
kontrasten och andra bildkvaliteter, eller radera bildens bakgrund.

Om du vill läsa om

Gå till

Ersätta bildplatshållare och andra platshållare i
mallar med egna objekt

”Ersätta mallbilder med egna bilder” på sidan 145

Ta bort oönskade delar genom att maska bilder

”Maskera (beskära) bilder” på sidan 146

Minska storleken på ett dokument genom att
bara spara den del av maskerade bilder som visas

”Minska bildfilsstorlekar” på sidan 147

Ta bort bildbakgrunden genom att göra delar av
en bild genomskinliga

”Ta bort bakgrunden eller oönskade element från
en bild” på sidan 148

Förbättra kvaliteten på bilder och skapa
intressanta visuella effekter

”Ändra ljusstyrkan för en bild, bildens kontrast
och andra inställningar” på sidan 149

Placera, justera, ändra storlek på och formatera
om bilder

”Justera, ordna och ändra utseende på objekt” på
sidan 162