Pages - Ersätta mallbilder med egna bilder

background image

Ersätta mallbilder med egna bilder

De bilder som visas i Pages-mallarna är medieplatshållare. När du drar egna bilder
till platshållarna ändrar filerna automatiskt storlek, placeras och får en ram så att de
anpassas till mallen.

Du kan testa om en bild är en platshållare genom att hålla pekaren över den och se
om en hjälptagg visas med information om att du kan dra egna filer till den.

Så här arbetar du med medieplatshållare:
Du ersätter en platshållare med en egen bild genom att dra bilden från

m

mediebläddraren, Finder eller ett annat program till platshållaren.
Du öppnar mediebläddraren genom att klicka på Media i verktygsfältet. Klicka på en
knapp överst i fönstret så kan du leta efter bilder, ljudfiler och filmer.
Du ändrar storlek och flyttar på en bild i en medieplatshållare genom att klicka på

m

knappen Redigera mask som visas på bilden när du har släppt den i platshållaren och
gör sedan något av följande:
Om du vill ändra storlek på bilden i platshållaren drar du storleksmarkörerna ovanför
knappen Redigera mask.
Om du vill flytta bilden i platshållaren håller du pekaren över bilden (pekaren ändras
till en hand) och drar sedan bilden till rätt plats.
Om du vill ersätta ett objekt du redan har placerat i en medieplatshållare drar du en ny
fil till objektet. Du behöver inte radera den gamla filen först.
Om du vill flytta en medieplatshållare på en sida drar du den.

m

background image

Du konverterar en platshållarbild till en bild genom att markera bilden och välja

m

Format > Avancerat > Definiera som medieplatshållare (avmarkera kryssrutan).
Om du vill ta bort en medieplatshållare från en sida markerar du den och trycker på

m

backstegstangenten.
Om du vill veta hur du skapar en medieplatshållare läser du ”

m

Skapa platshållare i en

anpassad mall” på sidan 281.