Pages - Låsa och låsa upp flytande objekt

background image

Låsa och låsa upp flytande objekt

Du kan låsa flytande objekt så att du inte kan råka flytta på dem av misstag medan du
arbetar. Det går inte att gruppera eller låsa inbäddade objekt.

När du har låst enskilda eller grupperade objekt kan du inte flytta, radera eller ändra
dem på något sätt förrän du låser upp dem. Det går dock att markera, kopiera och
duplicera låsta objekt. När du kopierar eller duplicerar ett låst objekt blir även det nya
objektet låst.

Så här låser du ett flytande objekt:
Markera objekten du vill låsa och välj sedan Ordna > Lås.

m

Så här låser du upp ett flytande objekt:
Markera objekten du vill låsa upp och välj sedan Ordna > Lås upp.

m