Pages - Fylla ett objekt med blandade färger (färgövertoning)

background image

Fylla ett objekt med blandade färger (färgövertoning)

Du kan fylla former, tabeller, tabellceller och andra diagramelement med färger som
blandas med varandra, vilket kallas färgövertoning.

Du skapar färgövertoningar i en objektfyllning genom att använda alternativen
i grafikgranskaren. Det grundläggande alternativet Övertoningsfyllning är det
enklaste sättet att blanda två färger i en rak linje. Med alternativen Avancerad
övertoningsfyllning kan du blanda flera färger i övertoningen och skapa en rund
(radial) övertoning.

Så här fyller du ett objekt med en linjär tvåfärgsövertoning:

1

Välj Övertoningsfyllning från popupmenyn Fyll i grafikgranskaren.

Klicka på den dubbelhövdade pilen för
att invertera övertoningen.

Vänd övertoningens riktning
eller ange dess riktning med
pilknapparna eller vinkelhjulet,
eller genom att skriva in ett
värde.

Klicka på färgkällorna för

att välja färger.

background image

2

Klicka på de olika färgkällorna och välj de färger du vill blanda i fönstret Färger.

Om du vill veta mer om fönstret Färger läser du ”Fönstret Färger” på sidan 27.

3

Du ställer in riktningen för övertoningen med hjulet eller fältet Vinkel.

4

Du vänder den horisontellt eller vertikalt genom att klicka på vinkelpilknapparna.

5

Du inverterar övertoningen genom att klicka på dubbelpilen bredvid färgkällorna.

Så här fyller du ett objekt med en flerfärgsövertoning:

1

Välj Avancerad övertoningsfyllning från popupmenyn Fyll i grafikgranskaren.

2

Du lägger till ytterligare en färg i övertoningen genom att hålla pekaren vid den punkt

just under övertoningsremsan i granskaren där du vill att den nya färgen ska börja. När
ett plustecken (+) visas lägger du till ett nytt färgreglage genom att klicka. Lägg till ett
nytt färgreglage för varje färg du vill använda i övertoningen.

3

Du ändrar en färg i övertoningen genom att klicka på ett färgreglage (alldeles under

övertoningsremsan) och sedan välja en färg i fönstret Färger. Gör det här för varje färg
du vill använda i övertoningen.

4

Om du vill ta bort ett färgreglage drar du det nedåt, bort från granskaren. Då

försvinner det.
Det går inte att ha färre än två färgreglage under övertoningsremsan.

5

Du ändrar hur skarpt eller mjukt färgerna blandas i övertoningen genom att dra

reglagen för blandningspunkter (ovanpå övertoningsremsan i granskaren).

6

Du ändrar riktningen på en linjär övertoning genom att använda vinkelhjulet eller

vinkelfältet.

7

Du skapar en radial övertoning genom att klicka på knappen för radial övertoning.

Du kan justera utseendet på en radial övertoning ytterligare genom att göra något av
följande:

Om du vill ändra centreringen av övertoningen i objektet drar du det lilla, blå, runda

Â

blandningspunktsreglaget (i mitten av övertoningen i objektet) till den plats där du
vill att mitten ska vara.

178

Kapitel 7

Arbeta med bilder, former och andra objekt

background image

Kapitel 7

Arbeta med bilder, former och andra objekt

179

Om du vill ändra hur skarpt eller mjukt färgerna blandas i övertoningen drar du det

Â

runda blandningspunktsreglaget utanför objektet närmare eller längre bort från
övertoningens mitt.
Experimentera med de runda blandningspunktsreglagen som fäster vid objektet
och blandningspunktsreglagen ovanför övertoningsremsan i grafikgranskaren tills
du är nöjd med resultatet.

8

Du inverterar övertoningen genom att klicka på dubbelpilen bredvid färgkällorna.