Pages - Markera objekt

background image

Markera objekt

Innan du kan flytta, ändra eller utföra andra åtgärder på objekt måste du markera dem.
Ett markerat objekt har markörer som du kan använda till att flytta och ändra objektet.

Så här markerar och avmarkerar du objekt:
Du markerar ett enskilt objekt genom att klicka någonstans på objektet (om du vill

m

markera ett objekt som saknar innehåll klickar du på kanten).
Du markerar flera objekt på en sida ark genom att hålla ner skifttangenten medan du

m

klickar på objekten. Alla objekt måste vara flytande eller så måste alla vara inbäddade.
Du markerar alla flytande objekt i ett dokument genom att hålla ned

m

kommandotangenten och sedan klicka någonstans utanför textområdena så att
insättningspunkten inte visas. Tryck på kommando-A.
Du markerar alla inbäddade objekt i ett dokument genom att placera

m

insättningspunkten i texten och trycka på kommando-A.
Om du vill markera ett objekt som är en del av en grupp måste du först avgruppera

m

objekten. Markera gruppen och välj sedan Ordna > Avgruppera.
Du avmarkerar objekt i en grupp markerade objekt genom att hålla ner

m

kommandotangenten och klicka på de objekt du vill avmarkera.
Du markerar ett mallobjekt genom att först välja Format > Avancerat > Gör objekt i

m

sidmallen markerbara.
Du markerar ett flytande objekt som ligger bakom text genom att placera pekaren

m

utanför textområdet, hålla ned kommandotangenten och sedan dra över sidan tills
objektets markörer visas.